Regulamin

Stworzony z troski o naszych Gości.

 

Rezerwacja lokalu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Holiday Apart. Poniższy regulamin został przez nas opracowany w trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych obiektach. 

1. Rezerwacja wstępna

 1. Gość dokonuje rezerwacji bezpośrednio na stronie obiektu poprzez Rezerwuj On-line lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Rezerwacja gwarantowana

 1. W sezonie wysokim rezerwujemy turnusy min. 7 dniowe (w przypadku wolnych miejsc możliwy jest krótszy pobyt).
 2. Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy dokonać rezerwacji a następnie wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztu rezerwowanego pobytu wciągu 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy podać:
  • imię i nazwisko
  • termin pobytu
 3. Dane do wpłaty:
  Holiday Apart Renata Twarowska
  ul. Makuszyńskiego 4  81-198 Suchy Dwór
  NIP 958-123-84-51  REGON 361756669
  M Bank nr rachunku: 22 1140 2004 0000 3002 7771 5138
 4. Brak wpłaty zadatku w wymaganym terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji.

3. Zmiany rezerwacji oraz jej anulowanie

 1. Nasi Goście mają prawo do zmiany terminu pobytu, jeżeli zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 30 dni przed terminem przyjazdu. Po akceptacji pracownika Holiday Apart, dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w lokalu. Gość informuje poprzez e-mail o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić.
 2. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić najpóźniej dzień przed końcem pobytu, w przypadku braku dostępności pracownik Holiday Apart może odmówić przedłużenia pobytu.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany Holiday Apart nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.
 4. Gość ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powinien powiadomić pracownika Holiday Apart.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztu rezerwowanego pobytu.
 6. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi zgodnie z artykułem 394 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny i warunki płatności

 1. Płatność za cały okres pobytu Gość reguluje w dniu zakwaterowania.
 2. Ceny wynajmu lokali określa cennik usług świadczonych przez Holiday Apart.
 3. Holiday Apart zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach, nie dotyczy to potwierdzonych już rezerwacji.
 4. Należności za świadczone usługi regulowane są gotówką lub poprzez przelew na rachunek bankowy.
 5. Nie realizujemy płatności dokonywanych kartą płatniczą.
 6. Podane ceny są cenami brutto.
 7. Cena za wynajem lokalu obejmuje podatek VAT, dostęp do internetu WI-FI, sprzęt plażowy oraz miejsce postojowe.
 8. Na życzenie Gościa dostarczamy odpłatnie do apartamentu łóżeczko dla dziecka w cenie 20,00 zł./doba.
 9. Przy pobytach okolicznościowych Holiday Apart zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji zwrotnej, będącej zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa w kwocie 500 zł.
 10. Do ceny pobytu doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 70,00 zł.
 11. Na terenie Rewy obowiązkuje opłata miejscowa w wysokości 1,80 zł. za każdą osobę i za każdy dzień pobytu. Opłata nie jest wliczona w cenę pobytu.

5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu Gościa do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Klucze do lokalu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika Holiday Apart lub w sposób ustalony z Gościem. Jeśli Gość nie może dotrzeć w godzinach otwarcia biura, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie.
 3. Holiday Apart zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 4. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem biura.
 5. Jeżeli Gość nie pojawi się w obiekcie w dniu rozpoczęcia rezerwacji i nie zadeklaruje opóźnienia w przyjeżdzie, Holiday Apart ma prawo do dysponowania pokojem we własnym zakresie od dnia następnego.

6. Warunki korzystania z lokalu

 1. W lokalu nie może nocować większa ilość osób niż przewidziana dla danego typu.
 2. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w lokalach jest niedozwolone.
 3. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie we wskazanych do tego miejscach.
 4. Gość zobowiązuje się do korzystania z lokalu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Holiday Apart nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w lokalach.
 6. O wszelkich usterkach powstałych w lokalu, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 7. Na terenie obiektów nie akceptujemy zwierząt domowych.
 8. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej do pracownika Holiday Apart lub za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt”.
 9. Holiday Apart rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Holiday Apart powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedzialność za szkody

 1. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w lokalu oraz w jego wyposażeniu.
 2. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika Holiday Apart o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się lokal, w lokalu oraz w jego wyposażeniu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami.
 3. W przypadku zgubienia kluczy od budynku/lokalu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł brutto.
 4. W przypadku zgubienia pilota do bramy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł brutto.
 5. W przypadku zgubienia pastylki Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł. brutto.

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Twarowska prowadząca działalność pod nazwą Holiday Apart Renata Twarowska z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Makuszyńskiego 4, 81-198 Suchy Dwór NIP 9581238451 REGON 361756669.
 2. Państwa dane podawane w związku z wynajmem pokoju, są przetwarzane w celu Państwa identyfikacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy na wynajem pokoju, której stroną są Państwo lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wynajmu pokoju.
 3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Państwa dane, są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Holiday Apart, właścicielom obiektu, w szczególności obsłudze czy osobom odpowiedzialnym za rozliczenie płatności za pobyt oraz w przypadku takiej konieczności odpowiednim służbom Państwowym. Państwa dane będą przechowywane do 5 lat od zakończenia usługi.

 5. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Prawem właściwym do sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd własciwy dla siedziby Wynajmującego.
 

                                                                                     Wszystkim naszym Gościom życzmy miłego wypoczynku!

POBIERZ REGULAMIN


design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl